Bezmleczne kaszki Humana ?? pyszne ??niadanie ma??ego alergika

Alergia pokarmowa u niemowl?t to nie lada wyzwanie dla rodziców, gdy?? substancje od??ywcze nie s? prawid??owo wch??aniane przez przewód pokarmowy. Dlatego prawid??owe ??ywienie ma??ego alergika jest bardzo wa??ne.

Mamy maluchów z alergi? codziennie staj? przed dylematem: Jakim posi??kiem powinien rozpocz?? dzie?? niemowlak, który nie ma ochoty na mleko? Warto wtedy si?gn?? po kaszki bezmleczne Humana, które ??wietnie nadaj? si? na pierwszy posi??ek dla niemowl?t zagro??onych alergi? na mleko krowie lub niemowl?t, u których alergie ju?? stwierdzono. Kaszki hipoalergiczne Humana s? bezmleczne, nie zawieraj? glutenu, a ich smak sprawia, ??e ciesz? si? powodzeniem nawet u ma??ych niejadków.

Witaminy B korzystne dla niemowl?t z alergi?

W ofercie Humana s? to: Kaszka bezmleczna Humana HA/SL ry??owo-kukurydziana oraz Kaszka bezmleczna Humana HA/SL ry??owo-kukurydziana z jab??kami, która jest przygotowana z dodatkiem soku jab??kowego. Kaszki hipoalergiczne Humana zawieraj? m.in. witaminy z grupy B. S? one wa??ne dla przemiany materii i pozwalaj? wykorzysta? energi? zawart? w pokarmie.

Je??li chcemy urozmaici? menu dziecka, kaszki bezmleczne Humana b?d? ??wietnym sk??adnikiem da?? takich jak placuszki i kotleciki. Warto wykorzysta? fakt, ??e dzieci bardzo lubi? je??? co??, co mog? wzi?? w r?czk?. Sposób wypróbowany przez mamy alergików to np. placuszki z cukinii, która jest lekkostrawna i delikatna w smaku. Ich przygotowanie zajmie chwilk?. Wystarczy zetrze? cukini? na tarce, doda? przyprawy, jedno jajko i cztery ??y??ki bezmlecznej kaszki ry??owo – kukurydzianej Humana. Placuszki sma??ymy na oliwie. Takie apetyczne ??niadanko na pewno b?dzie smakowa??o ma??emu alergikowi.

Jedna kaszka, kilka sposobów przygotowania

A je??li chcemy poda? kaszk? w czystej postaci, mamy do wyboru kilka sposobów przygotowania w zale??no??ci od nasilenia alergii lub upodoba?? smakowych dziecka. W przypadku stwierdzonej alergii najbezpieczniej jest przygotowa? kaszk?, mieszaj?c j? z wod? dla niemowl?t, np. wod? dla niemowl?t Humana lub z bezmlecznym produktem sojowym. Do przygotowania kaszki bezmlecznej mo??emy te?? u??y? preparatu typu HA np. Humana HA 2 Premium. Natomiast Je??li dziecko nie ma alergii, kaszk? mo??na równie?? wymiesza? z mlekiem nast?pnym Humana 2 Premium lub w przypadku starszych dzieci, z pe??nym mlekiem.

– „Jakikolwiek sposób wybierzemy, mo??emy mie? pewno???, ??e po ??niadaniu z kaszk? bezmleczn? Humana HA/SL dziecko b?dzie mia??o si??? na zabaw?, nauk? chodzenia czy raczkowanie. Produkty hipoalergiczne Humana to idealne uzupe??nienie diety dla dzieci z ryzykiem wyst?pienia chorób alergicznych, a kaszki bezmleczne równie?? dla dzieci z nietolerancj? mleka krowiego .” – mówi Monika G?ska, Brand Manager Humana.

Kaszki bezmleczne Humana HA/SL s? dost?pne w sieciach handlowych w ca??ej Polsce i sklepie internetowym Kidy.pl .

***

Grupa przedsi?biorstw Humana Milchunion, z obrotem ponad 2,9 mld € i ilo??ci? ponad 3,3 mld kg przetwarzanego rocznie mleka, nale??y do liderów firm przetwarzaj?cych ten surowiec. W Niemczech Humana Milchunion zajmuje pod tym wzgl?dem drugie miejsce, natomiast w ??wiatowym rankingu mie??ci si? w pierwszej dwudziestce. Humana Milchunion eG, spó??ka „matka“ ca??ej grupy przedsi?biorstw, jest zorganizowana na zasadach spó??dzielczych, co oznacza, ??e dostawcy najwa??niejszego surowca – mleka s? w??a??cicielami firmy. Produkty Humana Milchunion s? dost?pne w ponad 70 krajach ??wiata.

Wi?cej informacji w serwisie
www.humana.pl

*** 

Kidy.pl to nowoczesny sklep internetowy oferuj?cy produkty dla niemowl?t znanych i cenionych marek. W ofercie e-sklepu znajduj? si? wysokiej jako??ci produkty ??ywieniowe dla niemowl?t i ma??ych dzieci – mleka modyfikowane i kaszki HUMANA, herbatki , soczki, obiadki, deserki oraz woda dla niemowl?t HUMANA, a tak??e akcesoria zwi?zane z ??ywieniem niemowl?t wielu znanych marek np. dr. Brown's  czy Tommee Tippee takie jak butelki do karmienia, kubeczki, smoczki itp. Kidy.pl oferuje równie?? produkty zwi?zane z piel?gnacj? ma??ych dzieci: kosmetyki i akcesoria do piel?gnacji niemowl?t.

Sklep Kidy.pl przy???czy?? si? równie?? do akcji Bezpieczny Wózek. Rodzice, dokonuj?c w nim zakupu, otrzymuj? odblaskowe naklejki na wózek zwi?kszaj?ce bezpiecze??stwo na drodze.

Wi?cej informacji w serwisach: www.kidy.pl www.humana.pl  www.verco.com.pl   www.bezpiecznywozek.pl

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top