Co nam si? kojarzy ze ??wi?tami Bo??ego Narodzenia?

Jest kilka rzeczy, potraw i smak??w, bez kt??rych ??wi?t Bo??ego Narodzenia w??a??ciwie by nie by??o.
A oto lista najpopularniejszych atrybut??w Bo??ego Narodzenia wskazanych przez ankietowanych:
– Wigilia
– op??atek
– kol?dy
– choinka
– szopka
– prezenty
– ??wi?ty Miko??aj
– (pierwsza) gwiazdka
– karp
– barszcz z uszkami
– pierogi z grzybami
– piernik
– makowiec
– kutia
– kompot z suszonych owoc??w (??liwki, jab??ka, gruszki)
– ??ledzie na r????ne sposoby

i najwa??niejsze ?? prawdziwy, rodzinny nastr??j.

Na 16 spo??r??d wymienionych atrybut??w Bo??ego Narodzenia a?? 7 dotyczy potraw spo??ywanych w czasie Wigilii. Dlatego tak wa??ne jest, aby wigilijne potrawy zyska??y odpowiedni smak i aromat. Pomog? w tym z pewno??ci? przyprawy Kamis.

Wigilia

Wigilia Bo??ego Narodzenia (wieczerza wigilijna, wiecz??r wigilijny, ??ac. czuwanie, stra??) to w tradycji chrze??cija??skiej, dzie?? ko??cz?cy okres adwentu i poprzedzaj?cy ??wi?to Bo??ego Narodzenia.
W Polsce wigilia sta??a si? powszechn? tradycj? w XX w. To wiecz??r, w czasie kt??rego nikt nie mo??e si? czu? samotny lub g??odny. Po ca??odniowym po??cie, w momencie gdy na niebie pojawia si? pierwsza gwiazdka, nast?puje uroczysta kolacja. Podaje si? na niej potrawy postne, w liczbie parzystej, ale r????norodne, przewa??nie takie, jakich nie zwyk??o si? serwowa? w ci?gu roku.
Ze wzgl?du na postny charakter kolacji w??r??d polskich da?? wigilijnych kr??luje ryba: przede wszystkim karp, cho? r??wnie?? szczupak, pstr?g, ??ledzie, to??pyg? ?? w zale??no??ci od upodobania, przyrz?dzone pikantnie lub korzennie, w galarecie lub warzywach czy pomidorach, sma??ona lub gotowana. Ka??dy, kto gotuje wie, jak wielk? sztuk? jest w??a??ciwe przyprawienie ryby. Tym bardziej, ??e bez przypraw, lub poprzez ich niew??a??ciwe ryba mo??e ca??kowicie straci? smak i aromat. Dlatego Kamis przygotowa?? Przypraw? do ryb Kamis, mieszank?: imbiru, bazylii, gorczycy, cebuli, czosnku oraz natki pietruszki. Dzi?ki imbirowi i gorczycy ryba ma lekko pikantny smak, a u??yte zio??a i warzywa nadaj? jej charakterystyczny aromat. Z pomoc? przyprawy mo??emy ryby sma??y?, piec i gotowa?. Mieszanka jest idealna do posypywania ryby przed panierowaniem, ale r??wnie?? jako sk??adnik farszu lub sosu. Stosowanie Przyprawy do ryb Kamis nie wymaga dodatkowego solenia potrawy.
Doskona??y do ryb jest r??wnie?? Pieprz Cytrynowy???cz?cy w sobie pikantny smak pieprzu i kwaskowy cytryny. Ze wzgl?du na cytrynow? ??nut?? mieszanka ta jest znakomit? przypraw? do wszelkiego rodzaju ryb. Mo??na ni? przyprawia? ryby surowe (przed obr??bk? termiczn?), jak i gotowe ju?? do spo??ycia (usma??one, ugotowane czy uduszone)
Dla mi??o??nik??w lekkiej kuchni Kamis ma w swej ofercie przypraw? do ryb wzbogacon? b??onnikiem ?? Kamis Fit up! Do potraw z ryb i owoc??w morza. Jest ona r??wnie?? doskona??a do przyprawienia ryb na kolacj? wigilijn?.

Fit up! to unikalna linia wyj?tkowych mieszanek przyprawowo-zio??owych, kt??re w naturalny spos??b pomagaj? utrzyma? smuk??? sylwetk?. Oryginalna receptura zawiera dobroczynny b??onnik oraz wzbogacona jest dodatkiem egzotycznego owocu tamaryndowca. B??onnik zapewnia w??a??ciw? prac? jelit oraz zmniejsza ??aknienie, pomagaj?c tym samym utrzyma? prawid??ow? wag? cia??a. Tamaryndowiec indyjski posiada unikalne w??a??ciwo??ci przyspieszaj?ce przemian? materii. Nasza mieszanka doskonale pasuje do ryb morskich i s??odkowodnych oraz potraw z owoc??w morza. Szczeg??lnie polecamy do ryb pieczonych w folii, przygotowywanych na parze oraz zapiekanek rybno-warzywnych.

Rekomendowane ceny producenta:

Przypraw? do ryb Kamis, 30 g – 1,9 z??
Pieprz Cytrynowy, 20 g – 1,9 z??
Kamis Fit up! Do potraw z ryb i owoc??w morza, 15 g ?? 2,26 z??

Aby urozmaici? ??wi?teczne potrawy??

4 wyj?tkowe przyprawy, 4 wysublimowane smaki, 4 oryginalne formy i niesko??czona ilo??? inspiracji kulinarnych. To w??a??nie Kamis Specialite. Prawdziwe rarytasy w kuchni: Papryka s??odka w p??atkach, Pomidory suszone z bazyli? i czosnkiem, Pieprz czarny m??otkowany i Czosnek w p??atkach.
Linia przypraw Kamis Specialite zosta??a przygotowana z my??l? o wszystkich smakoszach – doceniaj?cych wyrafinowany smak i najwy??sz? jako???, lubi?cych gotowa? i otwartych na eksperymenty kulinarne. Dla tych, kt??rzy gotuj? codziennie i lubi? wprowadza? nowe akcenty kulinarne do tradycyjnych potraw, a tak??e dla gotuj?cych okazjonalnie, lecz wyszukane dania. Takie wyszukane dania mo??na przygotowa? w??a??nie na Wigili?. Je??eli chcesz, aby potrawy ??wi?teczne apetycznie pachnia??y i smakowicie wygl?da??y a przede wszystkim doskonale smakowa??y, si?gnij po przyprawy z linii Kamis Specialite. B?d? doskona??e do ryby, pierog??w, czy barszczu i sprawi?, ??e ka??da potrawa b?dzie smakowa? i wygl?da? doskonale. Wyj?tkowo??? przypraw linii Kamis Specialite to nie tylko doskona??y smak i ??wie??y aromat, ale r??wnie??, co warte podkre??lenie, oryginalna forma przypraw ?? suszone p??atki, m??otkowane ziarna. To tak??e starannie dobrany najwy??szej jako??ci surowiec i specjalistyczna metoda produkcji, dzi?ki kt??rej suszona papryka w p??atkach zachowuje intensywny naturalny kolor i w??a??ciwy ??wie??ej papryce smak oraz aromat; podobnie jak i pozosta??e przyprawy z linii Specialite.

Linia Specialite jest dost?pna r??wnie?? w opakowaniu zbiorczym ?? Sp?cialit? Mix. Sp?cialit? Mix to cztery wyj?tkowe, aromatyczne przyprawy Sp?cialit? w jednym, specjalnie zaprojektowanym opakowaniu. To ??wietny pomys?? na prezent!

Rekomendowane ceny producenta:

Pomidory suszone z bazyli? i czosnkiem Kamis Specialite, 80 g: 6,9 z??
Papryka s??odka w p??atkach Kamis Specialite, 46 g: 5,8 z??
Czosnek w p??atkach Kamis Specialite, 65 g: 5,8 z??
Pieprz czarny m??otkowany Kamis Specialite, 90 g: 5,8 z??
Specialite Mix ?? zestaw 4 przypraw w opakowaniu zbiorczym?? 23,16 z??

A na ??wi?teczny deser…

Na koniec ka??dej dobrej wieczerzy jest deser. Nie mo??e go r??wnie?? zabrakn?? na Wigilii. Najcz???ciej podaje si? kutie lub kluski z makiem, ciasta wigilijne, koniecznie piernik, kompot z suszonych owoc??w i owoce same.
Ciasto piernikowe przygotowuje si? z r??wnych ilo??ci m?ki i cukru lub miodu. Cukier i mi??d cz?sto karmelizuje si? przed dodaniem do m?ki, co nadaje ciastu charakterystyczny dla piernika smak. Ale najwa??niejszym sk??adnikiem s? starannie dobrane przyprawy korzenne: imbir, cynamon, kardamon, go??dziki, ga??ka muszkato??owa, ziele angielskie i pieprz. Od idealnie skomponowanej mieszanki przypraw zale??y to, czy piernik b?dzie udany. Przyprawa do piernika Kamis zawiera gotow?, doskonale dobran? kompozycje aromatycznych przypraw, kt??ra sprawi, ??e w prosty spos??b upieczesz piernik, kt??ry jeszcze d??ugo wspomina? b?d? Twoi bliscy.

Cynamon to prawdopodobnie najstarsza przyprawa ??wiata. Jest przypraw? bez kt??rej nie mo??e obej??? si? ??aden deser, czy ciasto, szczeg??lnie w ??wi?teczny czas. Cynamon Kamis to doskona??ej jako??ci s??odka przyprawa najcz???ciej wykorzystywana w produkcji wypiek??w i deser??w oraz do doprawiania napoj??w. Cynamon Kamis u??ywany jest do przyprawiania potraw s??odkich takich jak: zupy owocowe, kompoty, kisiele, galaretki, kremy, ciasta, twarogi, budynie, napoje mleczne. Ca??a paleta ??wi?tecznych s??odko??ci, kt??rymi mo??emy uraczy? naszych najbli??szych. Cynamon Kamis jest niezb?dnym dodatkiem tak??e do s??odkich potraw z ry??u, pieczonych jab??ek, wina grzanego i ponczu.

Wanilia w lasce Kamis jest ca??kowicie naturalna, pachn?ca i bogata w smak. To naturalna i ekskluzywna przyprawa do ??wi?tecznych ciast, lod??w, czy deser??w. Dzi?ki Wanilii w lasce Kamis, zamiast sztucznych dodatk??w, mo??emy sami bardzo ??atwo przygotowa? prawdziwy i ca??kowicie naturalny cukier waniliowy. Laska wanilii Kamis pokrojona wzd??u?? lub w poprzek i utarta z cukrem ma niezwykle delikatny, pe??ny, intensywny, ale jednocze??nie ??agodny aromat. Po wymieszaniu powinno si? odstawi? cukier waniliowy na jaki?? czas do suchego i ciemnego miejsca, aby cukier ??przeszed??? zapachem ziarenek przyprawy.

Go??dziki Kamis to doskona??a przyprawa, kt??r? mo??emy stosowa? zar??wno do potraw s??odkich, jak i pikantnych: pasztet??w, duszonej wo??owiny, potrawki z zaj?ca, pieczonej szynki, korzennego chleba, a tak??e przepysznych kompot??w z jab??ek i gruszek, win oraz likier??w. Obecne w go??dzikach olejki eteryczne swoim zapachem tworz? niepowtarzaln? atmosfer? ??wi?tecznego sto??u.

A do pysznego ??wi?tecznego deseru konieczna jest kawa. Przyprawa do Kawy i Deser??w Kamis to kompozycja aromatycznego cynamonu, go??dzik??w, wanilii, kardamonu oraz szczypty kandyzowanego cukru. Przyprawa nadaje s??odko-korzenny smak i aromat kawie rozpuszczalnej i mielonej oraz wzbogaca r????nego rodzaju desery, lody, ciasteczka, musy czekoladowe i inne s??odkie przysmaki. Oryginalno??? tej wyj?tkowej mieszanki tkwi zar??wno w doborze przypraw jak i w ich formie ?? du??e, kruszone kawa??ki przypraw umieszczone zosta??y w opakowaniu w formie m??ynka, kt??ry gwarantuje zawsze odpowiedni? ??wie??o??? i intensywno??? aromatu oraz u??atwia stosowanie. I co wa??ne ?? dok??adnie zmielone przyprawy tu?? przed ich u??yciem, ??wprost? do fili??anki kawy czy kubka, maj? najintensywniejszy aromat i g???boki smak. Dzieje si? tak, poniewa?? podczas mielenia uwalniaj? si? olejki eteryczne, kt??re sprawiaj?, ??e zapach przypraw jest tak ??wie??y, jakby zosta??y one przed chwil? zerwane.

Bardzo istotne jest, aby podczas wieczerzy wigilijnej spr??bowa? ka??dej potrawy, bo to oznacza, ??e w nadchodz?cym roku nic nas nie ominie. Je??eli wi?c chcemy, aby przysz??y rok by?? pe??en dostatku, wigilijna wieczerza i ka??da jej potrawa z osobna musi by? pe??na aromatu i smaku, by ka??dy chcia?? jej spr??bowa?. Z przyprawami Kamis na pewno to si? uda.

Serdeczne ??yczenia wszystkiego dobrego na ??wi?ta!

Rekomendowane ceny producenta:
Przyprawa do piernika Kamis, 20 g – 1,9 z??
Cynamon Kamis, 2 szt. ?? 5,26 z??
Wanilia w lasce Kamis, 1 szt. ?? 12,55 z??
Go??dziki Kamis, 10 g ?? 1,9 z??
Przyprawa do Kawy i Deser??w Kamis, 48 g ?? 8,74 z??

hastagi na stronie:

#pierniki #pierniczki świąteczne #pierniki świąteczne #pierniki choinkowe #pierniki świateczne

Authors

Related posts

One Comment;

  1. kolędnik said:

    Boże Narodzenie to jedno z moich ulubionych świąt. Cieszę się, że zbliżają się wielkimi krokami. Mam nadzieję, że w tym roku pogoda dopisze i śnieg doda im dodatkowego, niepowtarzalnego charakteru.

Comments are closed.

Top