Dorodne pomidory najlepiej przyprawione

Soczyste i pe??ne s??o??ca pomidory smakuj? zawsze, ale najbardziej, gdy s? dobrze przyprawione. Ich smak odnajdziesz w nowych Ketchupach KAMIS: Pikantnym, ?agodnym i W??oskim. Oryginalne, bogate receptury, starannie wyselekcjonowane sk??adniki, mn??stwo dorodnych pomidor??w i najlepsze przyprawy ?? to sekret doskona??ego smaku Ketchup??w KAMIS. Naturalnie, bez konserwant??w.

Mi?dzynarodowa kariera ketchupu robi wra??enie. Jeszcze kilka lat temu w rankingu najpopularniejszych sos??w zimnych, ketchup ust?powa?? miejsca musztardzie. Dzi?? ex aequo zajmuje z ni? pierwsze miejsce: w 2006 roku Polacy kupili ponad 90 milion??w sztuk opakowa?? ketchupu, czyli niewiele mniej ni?? s??oiczk??w musztardy! (??r??d??o: MEMRB, udzia??y ilo??ciowe 1-12.2006). Nie b?dzie wi?c przesady w stwierdzeniu, ??e ketchup jest ulubionym dodatkiem Polak??w do kanapek, kie??basek czy pizzy. Zmieni?? si? tak??e model konsumpcji ketchupu. Jeszcze kilka lat temu by?? to produkt sezonowy. Dzi?? dzi?ki modzie m.in. na grillowanie oraz na przek?ski, takie jak hot-dogi czy hamburgery, ketchup popularny jest przez ca??y rok. R??wnie?? pizza w naszym kraju tradycyjnie przyprawiana jest ketchupem, cho? oburza to W??och??w, zwolennik??w sosu pomidorowego.
Dost?pna na rynku oferta smakowa ketchup??w jest bardzo bogata i dopasowana do gust??w polskich konsument??w, kt??rzy lubi? potrawy o wyra??nym smaku, nawet je??eli wybieraj? ketchup ??agodny czy tradycyjn? musztard? sarepsk? (??r??d??o: MEMRB, udzia??y ilo??ciowe 1-12.2006). Dlatego wybieraj?c smak ketchupu najcz???ciej si?gamy po ??agodny (47,1%), pikantny (45,5%) oraz zio??owy (??r??d??o: MEMRB, udzia??y ilo??ciowe 1-12.2006).

?agodny, Pikantny, W??oski ?? 3 smaki Ketchup??w KAMIS
Dotychczasowa oferta dodatk??w smakowych KAMIS to 12 smak??w musztard, 3 smaki sosu paprykowego Paprini, 4 octy winne, ocet balsamiczny prosto z w??oskiej Modeny, ocet jab??kowy z polskich jab??ek i 3 ketchupy w plastikowych butelkach. Jako naturalny kierunek rozwoju linii dodatk??w smakowych KAMIS wprowadza ketchup w szklanych opakowaniach.

Ketchupy KAMIS dost?pne s? w 3 najpopularniejszych smakach: ?agodnym, Pikantnym, W??oskim (z du??? ilo??ci? zi???? i przypraw). Stanowi? doskona??y dodatek do kanapek w?dlin, ser??w, mi?s pieczonych i grillowanych, pizzy, zapiekanek i frytek. Wzbogacaj? r??wnie?? smak dip??w oraz sos??w do mi?s i sa??atek.
Ketchupy KAMIS to produkty naprawd? wyj?tkowe. Ich niew?tpliwym atutem s? bogate, starannie dopracowane receptury ?? bardzo pomidorowe i najlepiej przyprawione, kt??re nie zawieraj? konserwant??w!

Ketchup ?agodny KAMIS dla mi??o??nik??w klasyki. ??czy smak dojrza??ych pomidor??w z delikatn? nut? przypraw. Ketchup Pikantny KAMIS dla wielbicieli ostrych smak??w. To bogactwo pomidor??w w kompozycji pikantnych przypraw z dominuj?c? nut? chili. Ketchup W??oski KAMIS ?? aromatyczny jak ??aden inny. ??czy smak soczystych pomidor??w z bogat? kompozycj? zi???? i przypraw.

Ketchupy KAMIS dost?pne s? w opakowaniach 210 g.
Okres przydatno??ci do spo??ycia ?? 12 miesi?cy.

Pomidor ?? warzywo czy te?? raczej owoc…?
Pomidory pochodz? z Ameryki Po??udniowej, Indianie sporz?dzali z nich wyborne sosy doprawiaj?c je ostr?, czerwon? papryczk?. Do Europy sprowadzi?? je Krzysztof Kolumb w po??owie XVI wieku. Z Hiszpanii pomidor trafi?? do Neapolu i tam wykorzystywany by?? w celach leczniczych. W??osi nazwali go wtedy “pomodoro” – z??ote jab??ko, a Francuzi okre??lali mianem “pomme d’amour”, co znaczy ??jab??ko mi??o??ci??. Pocz?tkowo traktowano pomidor jako owoc, min???o wi?c sporo czasu zanim trafi?? do kuchni jako wy??mienity sk??adnik wielu potraw, sos??w, sa??atek, marmolad czy sok??w.
Pomidory maj? bardzo szerokie zastosowanie. S? smaczne i po??ywne, a przy tym bogate w wap??, fosfor, potas i witamin? C. Oczyszczaj? organizm z toksyn, pobudzaj? trawienie, dlatego cz?sto zaleca si? spo??ywanie pomidor??w podczas diet odchudzaj?cych. Ponadto, zawieraj? likopen, kt??ry neutralizuje wolne rodniki, chroni?c tym samym organizm przed nowotworami oraz chorobami serca. Likopen jest bardzo trwa??ym zwi?zkiem i nie ulega rozk??adowi podczas gotowania i konserwowania.

Dodatkowe Informacje:
Dzia?? PR Kamis-Przyprawy S.A.

hastagi na stronie:

#keczap przepis #hamburgery magdy gessler przepis #przetwory z pomidorów na zimę #przepis na hamburgery magdy gessler #przepis na ketchup z pomidorów #ketchup przepis #zaprawy z pomidorów #keczap przepisy #przetwory z pomidorów #ketchup z pomidorów

Authors

Related posts

Top