Herbata w termosie – o czym nale??y pami?ta? przygotowuj?c nap??j na wynos?

Informacja prasowa
Pozna??, 7 grudnia 2018 r.
Herbata w termosie – o czym nale??y pami?ta? przygotowuj?c nap??j na wynos?

Zim? ch?tnie korzystamy z termos??w lub kubk??w termicznych. Dzi?ki nim mo??emy w nawet najbardziej niesprzyjaj?cych warunkach napi? si? ciep??ej, rozgrzewaj?cej herbaty. Pami?tajmy jednak, ??e aby herbata z termosu smakowa??a tak dobrze, jak ta z ulubionej fili??anki, nale??y przygotowa? j? w odpowiedni spos??b.
B???dem, kt??ry najcz???ciej pope??niamy, jest wrzucanie li??ci herbacianych lub torebki prosto do termosu. Wiele os??b pozostawia r??wnie?? fusy przez ca??y dzie??, co sprawia, ??e herbata, z uwagi na przenikaj?ce do wody garbniki, staje si? niezwykle gorzka. Pami?tajmy r??wnie??, ??e napar przez kilka godzin w kubku staje si? intensywniejszy, mo??na wi?c do parzenia u??y? mniej li??ci herbacianych ni?? zwykle. Eksperci marki Akbar przygotowali trzy przepisy na herbat? z termosu.

Herbata rozgrzewaj?ca
Je??li Tw??j termos lub kubek termiczny ma gumowe elementy, to dodatki o intensywnym smaku, jak np. imbir, czy barwi?ce, jak np. szafran, mog? pozostawi? na nich niezmywalne ??lady. Warto wi?c posiada? wymienne elementy do kubka termicznego lub kupi? termos, kt??ry b?dzie w ca??o??ci wykonany ze stali.
Sk??adniki:
?? Herbata Akbar Pure Ceylon
?? Kawa??ek korzenia imbiru
?? ?y??eczka miodu
?? 2 go??dziki
?? Szczypta cynamonu
Przygotowanie:
Wod? gotujemy z go??dzikami i cynamonem. Zalewamy ni? herbat? i parzymy przez 3-4 minuty. Przelewamy do termosu u??ywaj?c sitka, dodajemy mi??d oraz starty na tarce imbir.

Herbata wzmacniaj?ca odporno???
Ciep??y nap??j z dodatkiem domowego soku malinowego czy miodu nie tylko b?dzie smaczny, ale r??wnie?? wesprze odporno??? organizmu.
Sk??adniki:
?? Herbata Akbar Pure Ceylon
?? Sok malinowy
?? Cytryna
?? Suszone pomara??cze
Przygotowanie:
Herbat? parzymy przez 3-4 minuty. Przelewamy do termosu, dodajemy sok malinowy, sok z cytryny i suszone pomara??cze.

Herbata ??agodz?ca dolegliwo??ci trawienne
Kurkuma dzia??a ??agodnie przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie oraz rozkurczaj?co. Dodatkowo wspomaga prac? trzustki i wydzielanie gastryny ?? hormonu wp??ywaj?cego na prawid??owe funkcjonowanie uk??adu pokarmowego.
Sk??adniki:
?? Herbata Akbar Pure Ceylon
?? Kawa??ek korzenia kurkumy
?? Br?zowy cukier
?? Kilka listk??w mi?ty
Przygotowanie:
Mi?t? ucieramy z cukrem. Herbat? parzymy przez 3-4 minuty. Dodajemy start? na tarce kurkum?. Nap??j przelewamy do termosu i dodajemy utart? mi?t? z cukrem.

Smacznego!
Herbata Akbar dost?pna jest w sklepie internetowym www.sklep.smacznego.pl
Wi?cej informacji na temat marki Akbar, znale??? mo??na na stronie www.akbar.pl
Wi?cej informacji o Akbar:
Akbar to mieszanka wy??mienitych herbat, pochodz?cych z najczystszych plantacji na ??wiecie ?? g??rzystych, zachodnich stok??w Sri Lanki. To, co j? wyr????nia to intensywnie czerwona, szlachetna barwa i cudowny, g???boki aromat, charakterystyczny dla wysokog??rskich gatunk??w. O jej wyj?tkowo??ci ??wiadczy cejlo??ski lew, kt??ry znajduje si? na ka??dym opakowaniu herbat Akbar i gwarantuje, ??e jest ona w 100% herbat? cejlo??sk?. Nad ca??ym procesem upraw, zbior??w i pakowania herbat Akbar, od ponad pi?ciu pokole?? czuwa Akbar Brothers. Jest to rodzinna firma, kt??ra dzi?ki nowoczesnej technologii przetwarzania i pakowania, potrafi zamkn?? w pude??ku ca??y aromat i bogactwo smaku cejlo??skich li??ci herbacianych. To w??a??nie tym procesom zawdzi?czamy szlachetn? barw? i g???boki aromat herbaty Akbar. Dystrybutorem marki w Polsce jest firma Levant Foods, kt??ra oferuje czarne, cejlo??skie herbaty w trzech ods??onach: Pure Ceylon, Earl Grey oraz Gold.

Wi?cej informacji o LEVANT Foods:
LEVANT FOODS- importer, eksporter i producent najwy??szej jako??ci produkt??w spo??ywczych – to firma z ponad 25-letni? tradycj?. Odk?d powsta??a w 1991 r., sta??a si? wa??nym partnerem handlowym dla polskich i zagranicznych firm. Dynamiczny rozw??j i przemy??lana polityka firmy sprawi??y, ??e zaufali nam znani i cenieni ??wiatowi producenci artyku????w spo??ywczych, z kt??rymi wsp????pracujemy na zasadach wy???czno??ci. Wysok? pozycj? rynkow? firmy potwierdzaj? liczne wyr????nienia, m.in.: uzyskany wielokrotnie tytu?? “Gazele Biznesu”, certyfikat D&B – “Przejrzysta firma” oraz cz??onkostwo w Polskiej Konfederacji Pracodawc??w Prywatnych Lewiatan.
Wi?cej informacji na temat marki, znale??? mo??na na stronie www.levant.pl

Authors
Top