Kasza, kt??ra stawia na nogi

Zgodnie z piramid? ??ywienia podstaw? naszej codziennej diety powinny by? produkty zbo??owe. O kaszach mo??na by d??ugo pisa?. Wszyscy je znamy, ale bardzo cz?sto pomimo ich walor??w zdrowotnych i smakowych nie s? one docenione.

Najbardziej nie doceniana jest kasza jaglana, kt??ra na naszych sto??ach go??ci bardzo rzadko. Tymczasem ma??o kto wie, ??e jest to jedna z najzdrowszych kasz. Kasza jaglana znana jest od tysi?cy lat. Podobno ju?? starogreccy bogowie znali jej warto???, dlatego w??a??nie z kaszy jaglanej s??odzonej miodem przyrz?dzali sw? bosk? ambrozj?. Kasza ta by??a jednym z podstawowych produkt??w w domach naszych przodk??w. W XIX wieku by??a te?? podstawowym sk??adnikiem codziennego obiadu.
Kasza jaglana ma mn??stwo zalet, jest lekkostrawna i od??ywcza (100g ?? 348kcal). W jej ziarnach znajduje si? rzadko wyst?puj?ca w produktach spo??ywczych krzemionka, kt??ra korzystnie wp??ywa na stawy oraz zapewnia zdrowy wygl?d sk??ry, paznokci i w??os??w. Krzem doskonale wp??ywa te?? na przemian? materii i u??atwia odchudzanie, pe??ni te?? wa??n? funkcj? w procesie mineralizacji ko??ci, zapobiega ich odwapnianiu oraz przyspiesza regeneracj? po urazach. Dzienne zapotrzebowanie organizmu na krzem to ok. 20-30 mg. Pomimo stosunkowo niewielkiej ilo??ci i tak wi?kszo??? os??b cierpi na niedob??r tego pierwiastka. Przyczyn? jest zazwyczaj tradycyjna, wysokobia??kowa dieta, sk??adaj?ca si? g????wnie z mi?sa i jego przetwor??w, w kt??rych krzem prawie nie wyst?puje. Opr??cz warto??ciowego krzemu kasza jaglana zawiera du??o witamin z grupy B: ryboflawin?, tiamin?, kwas pantotenowy, a tak??e witamin? E oraz substancje mineralne: magnez, potas, fosfor, wap?? i ??elazo. W kaszy jaglanej jest te?? wi?cej soli mineralnych ni?? w pszenicy, j?czmieniu i ??ycie. Jaglanka zawiera tak??e sporo bia??ka i z??o??onych w?glowodan??w, kt??re uwalniaj?c si? powoli do krwi podczas trawienia, zapewniaj? organizmowi sta??y dop??yw energii. Kasza jaglana zawiera te?? lecytyn?, kt??ra poprawia pami?? i reguluje ilo??? cholesterolu we krwi.
Ciekawostk? jest to, ??e kasza jaglana usuwa z organizmu toksyny i r????nego rodzaju ??luzy wydzielane podczas kataru, kaszlu czy przy chorobach p??uc lub oskrzeli. Kasza jaglana to naturalna kuracja, kt??ra stawia na nogi – trzeba tylko je??? j? podczas infekcji codziennie przez 6-7 dni. Kasza ta nie zawiera glutenu, jest wi?c doskona??ym daniem dla alergik??w, ma??ych dzieci oraz wszystkich cierpi?cych na schorzenia uk??adu pokarmowego. Niepozorne ??????tawe kuleczki jag??y maj? wi?c moc uzdrawiania i zapobiegania wielu chorobom. Kasza jaglana zalecana jest dla zdrowia i urody, w r????nego rodzaju dietach – oczyszczaj?cej organizm z toksyn, antyprzezi?bieniowej, antydepresyjnej, anty??uszczycowej, antynowotworowej i wspomagaj?cej leczenie raka. Dietetycy ze wzgl?du na prozdrowotne w??a??ciwo??ci kaszy jaglanej ch?tnie j? zalecaj? w codziennej diecie.
Kasz? jaglan? mo??na je??? na s??odko np. gotowan? na mleku z jab??kami i cynamonem lub bakaliami. Mo??na j? te?? podawa? na s??ono ?? na obiad zamiast ziemniak??w lub ry??u. Mo??e by? te?? dodatkiem do zup i farszu na go???bki czy kotlety. Firma Konpack przygotowa??a dla nas wyj?tkowo atrakcyjn? i smaczn? propozycj?: kasz? jaglan? z warzywami Fit`s. Wyj?tkowo zdrowa kasza jaglana i suszone warzywa (marchew, papryka, pomidor, pasternak, por, pietruszka, cebula, seler, natka pietruszki) zamkni?te zosta??y w wygodnych woreczkach, kt??re wystarczy gotowa? zaledwie przez 15 minut. Kasza jaglana z warzywami Konpack to doskona??y pomys?? na szybki, smaczny, po??ywny i przede wszystkim zdrowy posi??ek dla ca??ej rodziny.
Konpack poleca przepis na: Udka kurczaka faszerowane kasz? jaglan? z warzywami
Sk??adniki: 1 torebka kaszy jaglanej z warzywami Fit`s, 4 udka kurczaka, 100 g w?tr??bki drobiowej, s??l, pieprz
Spos??b przygotowania: Kasz? jaglan? z warzywami ugotowa? wed??ug sposobu przygotowania podanego na opakowaniu. Udka kurczaka oczy??ci? i usun?? ko??ci. W?tr??bk? drobno pokroi? i podsma??y?. Wszystko odpowiednio przyprawi? i wymiesza?. Wype??ni? udka farszem i wy??o??y? na blaszk? posmarowan? t??uszczem. Piec oko??o 50 minut. Wi?cej przepis??w na www.konpack.pl

hastagi na stronie:

#pytanie na śniadanie przepisy kulinarne #gołąbki magdy gessler #jagły przepis #kasza jaglana właściwości #www pytanienasniadanie pl #pytanienasniadanieprzepisy #gesner magda #pytanie na sniadanie przepisy kulinarne #pytanie na śniadanie przepisy #kasza jaglana właściwości lecznicze

Authors
Top