Napar z rumianku

Rumianek jest zwyk??em chwastem polnym, jednak ma szczeg??lne w??a??ciwo??ci. Mo??e dzia??a? koj?co, przeciwzapalne, przeciwskurczowo i odka??aj?co. Cennym sk??adnikiem zawartym w nim jest olejek eteryczny – azulen.

Napar z rumianku mo??e by? stosowany wewn?trznie, poniewa?? ??agodzi zaburzenia ??o???dkowe i jest stosowany w niestrawno??ci, uchy??kowato??ci i zapaleniu jelit , ma dzia??anie rozkurczaj?ce, odpr???a.

rumianek-300.jpg

Mo??na stosowa? go tak??e zewn?trznie, na sk??r?, b??on? ??luzow? jamy ustnej i oczy w przypadku wysypek, owrzodze?? i stan??w zapalnych. Nawet ma??ym dzieciom zaleca si? przemywanie oczu w??a??nie rumiankiem, poniewa?? jest on bardzo ??agodny i ma zarazem dzia??anie odka??aj?ce.

Badania wykaza??y, ??e rumianek pomaga w stanach l?kowych. Przeciwdzia??a bezsenno??ci a tak??e ??agodzi oparzenia. Kobiety mog? stosowa? rumianek tak??e przy dolegliwo??ciach miesi?czkowych.

hastagi na stronie:

#napar z rumianku #rumianek napar #napary z rumianku #rumianek z cytryną #rumianek z cytryną na odchudzanie #rumianek #rumianek i cytryna #rumianek na odchudzanie #Napar rumianku #napar z rumianka

Authors
Tags , , , ,

Related posts

One Comment;

  1. blues said:

    jeśli chodzi o napar, to trzeba uważać, żeby nie przesadzić (np. poparzenie dróg oddechowych). Dosyć wysusza skurę twarzy.

Comments are closed.

Top