Samo zdrowie Wiadomości Branżowe

NestlĂŠ podkreśla rolę zaangażowanego biznesu w globalnym rozwoju społeczno-ekonomicznym. Podsumowanie Forum CSV w Indiach

Miejsce i rola biznesu w społeczeństwie, uwrażliwienie na kwestie żywienia, wody oraz rozwoju obszarów wiejskich - to zasadnicze zagadnienia poruszone przez przedstawicieli NestlĂŠ w dyskusjach podczas tegorocznego Globalnego Forum Tworzenia

Miejsce i rola biznesu w społeczeństwie, uwrażliwienie na kwestie żywienia, wody oraz rozwoju obszarów wiejskich – to zasadnicze zagadnienia poruszone przez przedstawicieli NestlĂŠ w dyskusjach podczas tegorocznego Globalnego Forum Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value) w New Delhi (Indie).

Na spotkaniu podkreślano pozytywny wpływ Tworzenia Wspólnej Wartości na wsparcie i rozwój społeczności lokalnych, a w dalszej kolejności skuteczność globalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jak zaakcentował profesor Mark Kramer koncepcja Tworzenia Wspólnej Wartości daje możliwości rozwoju biznesu z jednej strony, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa z drugiej strony. Jeśli firma prowadzi biznes zgodny z ideą Tworzenia Wspólnej Wartości szuka rozwiązań, które przynoszą jej wymierny zysk finansowy, tworząc jednocześnie zyskowne rozwiązania dla społeczeństwa.

“Tworzenie Wspólnej Wartości jest globalną strategią zarządzania i rozwoju firmy NestlĂŠ. Skupiając nasze zaangażowanie na 3 kluczowych kwestiach: żywieniu, zasobach wodnych i rozwoju obszarów wiejskich staramy się identyfikować, analizować i działać wspólnie na rzecz wyzwań, które niosą – w sensie lokalnym, jak i globalnym – mówi Iwona Konstanty, Młodszy Kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej NestlĂŠ Polska S.A., koordynator budowy strategii i Raportu Tworzenie Wspólnej Wartości NestlĂŠ w Polsce i dodaje: Forum jest doskonałym miejscem do wymiany wiedzy i doświadczeń w tym zakresie oraz cyklicznego nakreślania społeczno-ekonomicznych celów w sensie międzynarodowym.

Podczas sesji poświęconej niedożywieniu wiceprezes NestlĂŠ Nandu Nandkishore zwrócił uwagę na potrzebę edukowania społeczeństwa tak, by zmieniać sposób, w jaki postrzega odżywianie: “Jest to wyzwaniem, ale także szansą”powiedział Nandu Nandkishore i dodał: “przede wszystkim poprzez edukację, wzbogacanie produktów i właściwe regulacje prawne”.

Ann M. Veneman, Członek Rady Nadzorczej NestlĂŠ, była Dyrektor wykonawcza UNICEF’u, podkreśliła, że “Problemem niedożywienia nie jest jedynie niedojadanie, lecz również przejadanie się. Dlatego ważne jest, by produkty zawierały mikroskładniki lub były wzbogacane w te elementy, których w danej populacji brakuje np. żelazo, wapń etc.

Podczas sesji dotyczącej problemów wody pitnej Prezes Rady Nadzorczej NestlĂŠ Peter Brabeck-Letmathe apelował o pilną potrzebę działania na rzecz ochrony zasobów wodnych:

READ  Lekki wege obiad na upalne dni

“Zabraknie nam wody zanim skończy się ropa” – powiedział i dodał – “Potrzebujemy coraz więcej wody do każdej kalorii, którą produkujemy”.

Na kwestię tę zwrócił również uwagę Asit Biswas, Prezes Third World Centre for Water Management, ostrzegając uczestników:

“W Indiach rolnicy korzystają z wody bezpłatnie. W efekcie pobierają ją 24 godziny na dobę, bez względu na to czy jej potrzebują”.

Forum CSV NestlĂŠ jest cyklicznym wydarzeniem, platformą wymiany poglądów liderów opinii (Key Opinion Leaders) na istotne kwestie społeczno-ekonomiczne. Globalne Forum Tworzenia Wspólnej Wartości (CSV) w Indiach zgromadziło 450 reprezentantów rządów, stowarzyszeń, przedstawicieli przedsiębiorstw oraz liderów opinii z Azji Południowej. Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Indyjską Federacją Izb Handlu i Przemysłu.

Podczas Forum odbyło się również uroczyste wręczenie nagrody w ramach międzynarodowego konkursu z dziedziny Tworzenia Wspólnej Wartości organizowanego przez NestlĂŠ. Laureatem została Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo za projekt dotyczący “samowystarczalnej szkoły rolniczej”, w którym regularny tok nauczania studentów jest poszerzony o szkolenia techniczne i biznesowe.

 

Relacja z Globalnego Forum Tworzenia Wspólnej Wartości w New Delhi (Indie) w wersji angielskiej jest dostępna na www.nestle.com.

Więcej informacji o Tworzeniu Wspólnej Wartości przez NestlĂŠ w Polsce znajduje się na stronie www.nestle.pl. Raport ze społecznej odpowiedzialności biznesu NestlĂŠ w Polsce dostępny jest pod linkiem. Raport globalny można pobrać tutaj.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy