Pyszne pami?tki z wakacji

Z wakacji przywozimy pami?tki: pocztówki, muszelki, górskie kamyki, które pó?niej w zimowe wieczory przypominaj? nam wspania?e podró?e. Idealn? pami?tk? letnich smaków s? przetwory. S?oik pysznego d?emu otwarty w mro?ny zimowy wieczór przeniesie nas do sadu pe?nego owocowych drzew.

Teraz takie pyszne pami?tki mo?e przygotowa? ka?dy – wystarczy nowy produkt Fix i masz d?em WINIARY, ulubione owoce lub warzywa i troch? wyobra?ni. Fix i masz d?em WINIARY gwarantuje, ?e przetwory b?d? mia?y doskona?? konsystencj? i zachowaj? wyj?tkowy smak i zapach ulubionych owoców i warzyw oraz wi?kszo?? ich warto?ci od?ywczych. Co wi?cej produkt wyró?nia si? tym, ?e nie zawiera dodatku konserwantów!

Zrobienie d?emu jest bardzo proste i szybkie, wi?c mo?e go przygotowa? nawet pocz?tkuj?cy adept sztuki kulinarnej. Wystarczy odwa?y? 1 kg owoców, umy? je, wypestkowa? i rozdrobni?. Nast?pnie doda? do nich produkt Fix i masz d?em WINIARY i zagotowa?, ci?gle mieszaj?c. Po zagotowaniu, doda? 500 g cukru i ca?y czas mieszaj?c ponownie doprowadzi? do wrzenia. Gotowa? przez ok. 7 minut, stale mieszaj?c, by konfitura si? nie przypali?a. Tak przygotowanym, gor?cym d?emem nale?y od razu dok?adnie wype?ni? wyparzone s?oiki i natychmiast szczelnie je zamkn??. S?oiki odwróci? do góry dnem i pozostawi? na 5 minut, nast?pnie przewróci? i pozostawi? do wystudzenia. Je?li kto? posiada kulinarn? wyobra?ni?, mo?e pu?ci? wodze fantazji, poeksperymentowa? w kuchni i wymy?li? w?asne przepisy na oryginalne d?emy i konfitury. Je?li kto? nie czuje si? zbyt pewnie mi?dzy garnkami zapraszamy do odwiedzenia serwisu www.winiary.pl i wypróbowania pysznych przepisów polecanych przez mark? WINIARY. Poni?ej znajduje si? kilka z nich, które z pewno?ci? przypomn? smaki i zapachy lata w d?ugie jesienne lub zimowe wieczory.

Sugerowana cena produktu Fix i masz d?em WINIARY to ok. 3,40 z?. Zastrzegamy, ?e firma Nestlé Polska S.A., b?d?ca producentem, nie ma wp?ywu na ceny stosowane przez przedsi?biorców prowadz?cych dzia?alno?? w zakresie dalszej sprzeda?y produktów. Informacji o cenie wy?ej wymienionego produktu na pó?ce sklepowej nale?y poszukiwa? w punktach sprzeda?y.

D?em agrestowo-waniliowy

Potrzebne sk?adniki:

1 kg agrestu

1 Fix i masz d?em WINIARY

1 cukier wanilinowy WINIARY

500 g cukru

Czas przygotowania: ok. 35 minut

Czas oczekiwania: ok. 5-6 godzin

Warto?? energetyczna d?emu z 1 kg agrestu: 2455 kcal

Agrest oczy?? i umyj, prze?ó? do garnka i wlej 3 ?y?ki zimnej wody. Dodaj Fix i masz d?em WINIARY i dok?adnie wymieszaj. Mieszaj?c, zagotuj owoce i gotuj przez 5 minut. Nast?pnie wsyp cukier i Cukier wanilinowy WINIARY i gotuj przez kolejne 7-8 minut. Zdejmij z ognia, prze?ó? d?em do wyparzonych s?oiczków i zakr??. Pozostaw do ostudzenia.

D?em cukiniowo-cytrynowy

Potrzebne sk?adniki:

1 kg cukinii

1 Fix i masz d?em WINIARY

Otarta skórka z 2 cytryn

400 g cukru

Czas przygotowania: ok. 35 minut

Czas oczekiwania: ok. 5-6 godzin

Warto?? energetyczna d?emu z 1 kg cukinii: 1796 kcal

Cukinie obierz, wydr?? nasiona i pokrój w kostk?. Prze?ó? do garnka, dodaj Fix i masz d?em WINIARY i dok?adnie wymieszaj. Mieszaj?c, zagotuj warzywa i gotuj przez 15 minut. Dodaj cukier i skórk? cytrynow? i gotuj kolejne 10 minut. Zdejmij z ognia, zmiksuj, prze?ó? do wyparzonych s?oiczków i zakr??. Pozostaw do ostudzenia.

D?em z czere?ni

Potrzebne sk?adniki:

1 kg czere?ni

1 Fix i masz d?em WINIARY

500 g cukru

Szczypta cynamonu

Czas przygotowania: ok. 35 minut

Czas oczekiwania: ok. 5-6 godzin

Warto?? energetyczna d?emu z 1 kg czere?ni: 2665 kcal

Czere?nie dok?adnie umyj, oczy?? i wypestkuj. Tak przygotowane owoce prze?ó? do garnka, dodaj Fix i masz d?em WINIARY i dok?adnie wymieszaj. Mieszaj?c, zagotuj owoce i gotuj je przez 5 minut. Nast?pnie wsyp cukier i cynamon i gotuj kolejne 8-10 minut. Cz??? owoców mo?esz zmiksowa?. Zdejmij z ognia, prze?ó? do wyparzonych s?oiczków, zakr?? szczelnie i pozostaw do ostudzenia.

D?em z brzoskwi? z nut? cytrusow?

Potrzebne sk?adniki:

1 kg brzoskwi?

1 Fix i masz d?em WINIARY

Sok i skórka z ½ cytryny

Sok i skórka z ½ pomara?czy

500 g cukru

Czas przygotowania: ok. 35 minut

Czas oczekiwania: ok. 5-6 godzin

Warto?? energetyczna d?emu z 1 kg brzoskwi?: 2592 kcal

Brzoskwinie w?ó? na kilka sekund do wrz?tku, ostud? i zdejmij skórk?. Wyjmij pestki i pokrój owoce w kostk?. Prze?ó? brzoskwinie do garnka, dodaj Fix i masz d?em WINIARY i dok?adnie wymieszaj. Gotuj owoce do mi?kko?ci, ca?y czas mieszaj?c. Nast?pnie dodaj cukier, sok i skórk? z cytryny i pomara?czy. Gotuj na ma?ym ogniu przez ok. 10 minut. D?em prze?ó? do umytych s?oików i dok?adnie zakr??. Pozostaw do wystudzenia.

Konfitura z wi?ni

Potrzebne sk?adniki:

1 kg wi?ni

1 Fix i masz d?em WINIARY

Skórka z ½ cytryny

2 go?dziki

500 g cukru

Czas przygotowania: ok. 35 minut

Czas oczekiwania: ok. 5-6 godzin

Warto?? energetyczna konfitury z 1 kg brzoskwin: 2592 kcal

Wi?nie dok?adnie umyj, osusz i usu? pestki. Prze?ó? owoce do garnka i dodaj Fix i masz d?em WINIARY, otart? skórk? z cytryny, go?dziki i cukier. Wszystkie sk?adniki dok?adnie wymieszaj i pozostaw na 3-4 godziny. Nast?pnie gotuj na ma?ym ogniu, ca?y czas mieszaj?c a? owoce b?d? mi?kkie, czyli ok. 10 minut. Uwa?aj, aby wi?nie si? nie przypali?y. Gotow? konfitur? prze?ó? do wyparzonych s?oików i dok?adnie zakr??. Pozostaw do wystudzenia.

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top