Zdrowa dieta #fit!

Zdrowa dieta #fit!

Zdrowa dieta, z du??? ilo??ci? warzyw oraz owoc??w suszonych i orzech??w – najlepiej bez t??uszczu, soli i konserwant??w. Wiosna to dobry czas na zmiany w codziennej diecie, dlatego zadbaj o to, by w Twoim jad??ospisie nie zabrak??o pe??nowarto??ciowych, naturalnie zdrowych bakalii HELIO Natura.

Dlatego do koktajli, musli czy sa??atek – dodawaj #superfoods, np. owoce suszone goldenberry HELIO Natura – ??r??d??o cennych sk??adnik??w od??ywczych, m.in. bia??ka, potasu i magnezu, kt??ry pomo??e nam w walce z wiosennym przesileniem 🙂 By wzmocni? organizm na wiosn?, w???cz tak??e do codziennego menu – owoce morwy bia??ej HELIO Natura, kt??re zawieraj? ??elazo i wap?? niezb?dny w prawid??owym funkcjonowaniu mi???ni. Morwa bia??a suszona to tak??e ??wietny zamiennik s??odyczy, podobnie jak daktyle Deglet Nour?? trendy healthy przek?ska HELIO Natura z du??? dawk? potasu, kt??ra r??wnie?? pomo??e nam zregenerowa? si??y na wiosn?!

W codziennej zdrowej diecie #HELIOfit, zw??aszcza os??b odchudzaj?cych si?, aktywnie trenuj?cych, a tak??e w diecie wegetaria??skiej i wega??skiej ?? nie mo??e tak??e zabrakn?? owoc??w suszonych Jackfruita. To modna, super #fit przek?ska HELIO Natura, kt??ra razem m.in. z pra??onymi orzechami laskowymi czy pistacjami bez t??uszczu i soli HELIO Natura – zadba o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, dostarczaj?c du??? dawk? pozytywnej energii na wiosn?! 🙂

W powrocie do formy pomog? r??wnie?? bogate w witaminy, mikro i makroelementy – EKO Pestki dyni i S??onecznik ??uskany, kt??re podobnie jak ca??a linia naturalnych bakalii bez konserwant??w HELIO Natura, stanowi? warto??ciowe #fit przek?ski, kt??re urozmaic? nasze wiosenne #light menu! Ziarna, orzechy i owoce suszone HELIO Natura s? bowiem ??wietnym ??r??d??em b??onnika pokarmowego, a dzi?ki niskiej zawarto??ci sodu – pomagaj? tak??e utrzyma? ci??nienie krwi na odpowiednim poziomie.

Dieta #HELIOfit to podstawa, ale pami?taj te?? o ?wiczeniach! 😉 Codzienna dawka ruchu ma bowiem du??y wp??yw na nasze zdrowie, g????wnie na uk??ad odporno??ciowy i pokarmowy, dlatego tak wa??na jest regularna aktywno??? fizyczna! Najlepiej zacznij ju?? dzi?? ?? bez trenera, bez planu, po prostu wsta?? z kanapy i zacznij ?wiczy?, bo w zdrowym ciele zdrowy duch! B?d?? #HELIOfit na wiosn?! 🙂

Top