Samo zdrowie Wiadomości Branżowe

Pracownicy zakładu WINIARY po raz kolejny po stronie środowiska naturalnego

Foliowa torebka służy nam przeciętnie 12 minut, a może się rozkładać ponad 100 lat, puszka po konserwie - 80 lat, a opona nawet 500. Wyrzucenie każdego z tych odpadów do pojemnika na śmieci zajęłoby tylko kilka sekund. Zalegając w

Foliowa torebka służy nam przeciętnie 12 minut, a może się rozkładać ponad 100 lat, puszka po konserwie – 80 lat, a opona nawet 500. Wyrzucenie każdego z tych odpadów do pojemnika na śmieci zajęłoby tylko kilka sekund. Zalegając w lasach czy na plażach szkodzą naturze przez setki lat. Z tego faktu niewątpliwie zdają sobie sprawę pracownicy NestlĂŠ Polska S.A. oddział w Kaliszu. Dlatego po raz kolejny wzięli udział w sprzątaniu lasu winiarskiego nad zalewem Szałe oczyszczając go z ponad pół tony śmieci. Akcję wsparli: Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Kaliszu Pani Ewa Maciaszek, Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta “EKO” oraz Organizacja Odzysku Rekopol.

Jak wynika z danych WWF rocznie w Polsce aż 2 miliony ton odpadów trafia do lasów lub domowych palenisk, a tylko 14% śmieci poddawanych jest recyklingowi.[1] W przeciwieństwie do legalnych wysypisk, leśne składowiska nie są oddzielone od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu. Brak tych zabezpieczeń powoduje przedostawanie się substancji toksycznych do gleby i wód gruntowych.[2] W rezultacie szkodzi to nie tylko zwierzętom i ekosystemowi, ale także nam samym.

“Tego typu akcje oparte na zaangażowaniu pozwalają spojrzeć w zupełnie inny sposób na problem zanieczyszczenia środowiska. Budują i poszerzają świadomość ekologiczną, którą nasi pracownicy – stając się niejako ekoambasadorami – przekazują dalej – swojej rodzinie, znajomym, sąsiadom. Sami też są przecież konsumentami – dzięki takim inicjatywom z pewnością bardziej ekologicznymi w życiu codziennym i podejmowanych decyzjach zakupowych” – mówi Maciej Klęczek, dyrektor fabryki Winiary w Kaliszu i dodaje“Wierzę, że poprzez nasze zaangażowanie będziemy wzorem do naśladowania dla innych. Śmieci pozostawione w lasach czy na plażach rozkładają się przez setki lat! Dlatego wszyscy powinniśmy przykładać większą wagę do segregacji odpadów. Dla przykładu ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie sześciometrowej sosny, a wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew“.

READ  Turcja na 22. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie

Akcji porządkowej przeprowadzonej przez pracowników należącego do NestlĂŠ zakładu Winiary  towarzyszyły konkursy i zabawy ekologiczne zorganizowane przez Organizację Odzysku Rekopol. Ich celem była weryfikacja i poszerzanie dotychczasowej wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego.

Cieszę się, że tematyka segregacji odpadów na stałe zagościła w kalendarzu imprez pracowników kaliskiego zakładu NestlĂŠ Polska. Należy wykorzystywać każdą sytuację, by w dostosowany do okoliczności sposób, mówić i ‘czynić’ wszystko na rzecz kształtowania właściwych postaw prośrodowiskowych. Akcja sprzątania lasu winiarskiego jest doskonałym przykładem takiego działania. Każdego roku jesteśmy inicjatorem czy realizatorem ponad 100 podobnych przedsięwzięć. Z NestlĂŠ Polska współpracujemy w tym zakresie już od kilku lat – m.in. współorganizujemy ogólnopolską kampanię ‘Dzień bez Śmiecenia’. Tego typu działania są w Polsce potrzebne, ponieważ w dalszym ciągu europejskie poziomy odzysku i recyklingu odpadów pozostają dla nas wyzwaniem. Do poprawy tego stanu konieczna jest lepsza infrastruktura, ale przede wszystkim odpowiednie zachowania, nawyki i zwyczaje – mówi Michał Mikołajczyk, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

NestlĂŠ w Polsce angażuje się w działania na rzecz poszanowania zasobów naturalnych i ochrony środowiska naturalnego zgodnie z przyjętą strategią Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value, CSV). Akcja sprzątania kaliskiego lasu jest jedną z szeregu inicjatyw firmy, dzięki którym realizuje ona przyjęte cele prośrodowiskowe. Założeniem corocznego zaangażowania pracowników zakładu Winiary jest nie tylkooczyszczenie lasu nad zalewem Szałe, ale również szerzenie zachowań proekologicznych oraz promowanie odpowiedzialnego podejścia do zasobów środowiska naturalnego w regionie.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy